Page 10 - Otomasyon Rehberi Sayı 11
P. 10

HABER

         Makine sektörü ihracat artışını
                    yeniden yakaladı
         2016’nın ilk 4 ayında Türkiye’nin
        ihracatındaki düşüş sürerken, Tür-
        kiye’nin Makinecileri ihracatlarını
        yeniden yükseltmeyi başardı. Ni-
        san ayı ihracat verilerine göre,
        Makine Sektörü yılın ilk 4 ayında
        geçen yılın aynı dönemine göre
        yüzde 2 artış sağladı. Makine sek-
        törü ilk dört ayda ABD ve Alman-
        ya’ya olan ihracatlarını ise yüzde
        6’nın üzerinde artırdı.

         Türkiye'nin toplam ihracatı yılın ilk
        4 ayında geçen yılın aynı dönemine
        göre yüzde 8,4 düşüşle 46 milyar
        187 milyon dolara gerilerken, maki-
        ne sektörü pozitif yönlü seyrini sür-
        dürerek yılın ilk dört ayındaki top-
        lam ihracatını %2 artışla 4,4 milyar
        dolara ulaştırdı. Makine sektörünün
        Nisan ayı ihracatı, 1 milyar 241 mil-
        yon dolar olarak gerçekleşti.

         Makine sektörü asıl önemli ihracat
        artışını bir ve iki numaralı hedef pa-
        zarları olan, Almanya ve ABD’de ger-
        çekleştirdi. Ocak-Nisan 2016 döne-
        minde, geçtiğimiz yılın aynı dönemi-
        ne göre Türkiye'nin makine ihracatı,
        ABD'ye % 6,8, Almanya’ya % 6,1
        oranında arttı.
         Makine İhracatçıları Birliği Başkanı
        Adnan Dalgakıran, Birliğin ve Maki-
        ne Tanıtım Grubu’nun başlıca hedef
        pazarlarda yaptığı yoğun çalışmanın
        meyvelerini vermeye başladığına
        dikkat çekerek, “Ülkemiz, tüm sek-
                         ihracatının bu yıl Türkiye ortalama- ye'nin Makinecileri'ni dünyanın en
        törler itibarıyla Almanya ve ABD’de
                         sının üzerinde artmaya devam etti- büyük ekonomileri arasında yer
        ihracat kayıpları yaşarken makine
                         ğini görüyoruz. Almanya ve ABD’de alan ve teknolojik gelişime yön ve-
        sektörü olarak bu ülkelerde gücü-
                         aldığımız sonuçlar, sektörümüzün ren pazarlarda güçlü bir marka hali-
        müzü artırmış olmaktan dolayı çok
                         Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki ne getiriyoruz."
        memnunuz,” dedi. Dalgakıran sözle-
                         payının %9,5'a yükselmesini sağla-
        rini şöyle sürdürdü: "Türk makine
                         yan en önemli unsurlar oldu. Türki-

       8 Mayıs - Haziran 2016                            www.otomasyonrehberi.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15